Sekretesspolicy

Introduktion
Välkommen till Tacerto. Vi värderar din integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagar.

Insamling av Information
När du använder våra tjänster, inklusive Tacerto Infinity, kan vi samla in information såsom ditt namn, e-postadress, telefonnummer, företagsinformation, och andra uppgifter som du frivilligt delar med oss genom användning av våra tjänster eller när du fyller i formulär på vår hemsida eller LinkedIn.

Användning av Information
De insamlade uppgifterna används för att:

  • Tillhandahålla och förbättra våra tjänster.
  • Kommunicera med dig om våra erbjudanden.
  • Analysera användningen av våra tjänster för att förbättra användarupplevelsen.

Delning av Information
Dina personuppgifter kommer inte att delas, säljas, överföras eller på annat sätt göras tillgängliga för tredje part, förutom när det krävs enligt lag eller för att tillhandahålla de tjänster du har begärt.

Säkerhet
Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Dina Rättigheter
Du har rätt att begära tillgång till, korrigering eller radering av dina personuppgifter. För att utöva dessa rättigheter, vänligen kontakta oss.

Ändringar i Sekretesspolicyn
Denna sekretesspolicy kan uppdateras. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på vår hemsida.

Kontakt
För frågor om denna sekretesspolicy, kontakta oss via e-post eller telefon som anges på vår hemsida.